��������������������� Greenguard

มาตรฐาน Greenguard

Greenguard คือมาตรฐานที่สร้างขึ้นมาตรวจสอบวัสดุตกแต่ง ในเรื่องของการระเหยของสารเคมีจากตัวผลิตภัณฑ์สู่บรรยากาศภายในอาคาร เพื่อเสริมสร้างคุณภาพอากาศภายในบ้าน(Indoor Air Quality) เพื่อให้ผู้บริโภคมีสุขภาพที่ดีขึ้น โดยการลดสารเคมี (Chemical Emissions)
latest post